กุ๊ก อ้อยช้าง ไม้ยืนต้น มีสรรพคุณทางยา
ไม้ยืนต้น
กุ๊ก ชื่ออื่นๆ :  อ้อยช้าง (ภาคกลาง) กอกกั๋น (อุบลราชธานี) กุ้ก (ภาคเหนือ) ตะคร้ำ (ราชบุรี) หวีด (เชียงใหม่) ต้นกำเนิด :
กุ๊ก ใบอ่อนใช้รับประทานเป็นผัก ผลเป็นอาหารสัตว์
ไม้ยืนต้น
กุ๊ก ชื่ออื่นๆ : มะกอกเลื่อม, มะกอกเกลื้อน, มะเลื่อม, กุ๊ก,  อ้อยช้าง, มักเหลี่ยม ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : กุ๊ก ชื่อวิทยา …
ต้นอ้อยช้าง ไม้ต้นผลัดใบ ราก มีรสหวาน ใช้เป็นยาแก้ไอ
การปลูกพืชสมุนไพร
ต้นอ้อยช้าง ชื่ออื่นๆ : กอกกั่น (อุบลราชธานี) กุ๊ก (เหนือ) ช้าเกาะ, ช้างโน้ม (ตราด) ตะคร้ำ (ราชบุรี กาญจนบุรี) หวีด (เชี …