ระย่อมน้อย ดอกมีสีขาว ปลูกเป็นไม้ประดับ
การปลูกพืช
ระย่อมน้อย ชื่ออื่นๆ : เข็มแดง (ภาคอีสาน) กอเหม่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) กะย่อม (ภาคใต้) เข็มแดง (ภาคเหนือ) คลาน ตูมคลาน
เข็มแดง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามทางเดินหรือริมรั้ว
ไม้ดอกไม้ประดับ
เข็มแดง ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : เข็มแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora sp. ชื่อวงศ์ : …