ม่วงมัง หมากมัง สรรพคุณ บำรุงร่างกาย ช่วยให้เจริญอาหาร
ไม้ผล
ม่วงมัง หมากมัง        ชื่ออื่นๆ : แก็ก, วงคต, วงคด, องคต (ลำปาง) บงคด (แพร่) นกข่อ, ส้มป้อง (เชียงใหม่) …