ม่วงมัง หมากมัง สรรพคุณ บำรุงร่างกาย ช่วยให้เจริญอาหาร
ไม้ผล
ม่วงมัง หมากมัง        ชื่ออื่นๆ :  แก็ก วงคต วงคด องคต (ลำปาง),บงคด (แพร่),นกข่อ ส้มป้อง (เชียงใหม่),ขิงพร้า …