เดือยหิน พืชล้มลุกจำพวกหญ้า มีอายุเพียงปีเดียว
พืชล้มลุก
เดือยหิน ชื่ออื่นๆ : เบอะมือที (กระเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) เป้นี (กะเหรี่ยง) มะเดือย, ลูกเดือย, สะกูย (เขมร) ต้นกำเนิด : ชื่ …