วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง
ปุ๋ย
การทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง การทำปุ๋ยไว้ใช้เองโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมีทำให้เรามั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืชผักที่เราปลูกจะ
ผลไม้ประจำฤดูกาลต่างๆ
ไม้ผล
ผลไม้ประจำฤดูกาล ผลไม้เป็นสิ่งที่กินกันอยู่ประจำ แต่ถ้าใครสนใจอยากเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับผลไม้ที่มีประจำฤดูกาลต่าง ๆ จ
สูตรการผสมปุ๋ยเคมีไว้ใช้เอง
ปุ๋ย
การผสมปุ๋ยเคมีไว้ใช้เอง การผสมปุ๋ยใช้เอง ทำให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรหลายอย่างเช่น ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย ลดน้ำหนักปุ๋ยที่
เมล็ดพันธุ์ F1 ที่ถูกผสมข้ามสายพันธุ์
การปลูกพืช
เมล็ดพันธุ์ F1 (F One-Hybrid) เมล็ดพันธุ์ F1 (F One-Hybrid) เป็นเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ลูกผสม ในชั่ว (รุ่น) ที่เกิดจากการผส
เมล็ดพันธุ์ OP – เมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้ ซื้อได้ที่ไหน
การปลูกพืช
เมล็ดพันธุ์ OP เมล็ดพันธุ์ OP เมล็ดพันธุ์เปิด หรือ ที่เรียกว่า โอ.พี. (O.P.) ที่ย่อมาจากคำว่า Open Pollinated คือ เมล็ดพ
เปลือกกล้วยและเปลือกไข่ใช้ทำปุ๋ย
การปลูกพืช
เปลือกไข่ กับ เปลือกกล้วย มีค่าอย่าทิ้ง นำมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักได้ เศษขยะ หรือ เศษอาหารบางอย่างเราอาจจะทิ้งไป แต่หากเป
เมล็ดพันธุ์เสื่อมหรือถูกทำลาย
เทคโนโลยีเกษตร
เมล็ดพันธุ์พืช (Seed) เมล็ดพันธุ์พืช คือ เมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อนำไปปลูก หรือนำไปขยายพันธุ์แล้วจะได้ต้นที่เจริญงอกงา
การเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไว้ปลูกเอง
การปลูกพืช
การเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน คือเมล็ดพันธุ์แท้ที่มีความแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศและสามารถปรับตัวเข้ากับสภา
การเลือกพื้นที่ในการปลูกกล้วย
การปลูกพืช
การปลูกกล้วย ปัจจุบันความต้องการกล้วยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น มีทั้งตลาดส่งออก ตลาดภายในประเทศสูง และเพื่อการแปรรูป ความต้อง
ขั้นตอนการเก็บกล้วยก่อนขนส่ง
การปลูกพืช
การเก็บเกี่ยวกล้วย เมื่อกล้วยถึงอายุเก็บเกี่ยวที่ต้องการ จะเก็บเกี่ยวด้วยมีดที่มีด้ามยาว มีความคม ตัดเครือ โดยใช้มือจับท
กล้วยหอมเสียหายก่อนวางขาย
การปลูกพืช
กล้วย กล้วย เป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีหลายชนิด เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยหิน กล้วยหักมุก เ
สาเหตุที่กล้วยเสียหายระหว่างการปลูก
การปลูกพืช
การผลิตกล้วย โดยทั่วไป การผลิตกล้วยจะมีหลายขั้นตอน คือ การเตรียมพื้นที่ การเลือกหน่อ การให้ปุ๋ย การให้น้ำ การกำจัดโรคแมล