ว่านหอม ลำต้นอยู่ใต้ดิน ดอกสีขาวแต้มสีม่วง
พืชล้มลุก
ว่านหอม ชื่ออื่นๆ : ว่านหอม (ภาคอีสาน) เปราะหอมแดง, หอมเปราะ (ภาคกลาง) ว่านตีนดิน, ว่านแผ่นดินเย็น, ว่านหอม (ภาคเหนือ) ต