ว่านหอม ลำต้นอยู่ใต้ดิน ดอกสีขาวแต้มสีม่วง
พืชล้มลุก
ว่านหอม ชื่ออื่นๆ : ว่านหอม (ภาคอีสาน ,เหนือ)หอมเปราะ (ภาคกลาง) ว่านตีนดิน ว่านแผ่นดินเย็น ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …