ว่านหอม ไม้ล้มลุก ลำต้นอยู่ใต้ดิน เป็นว่านเมตตามหานิยม
ไม้ดอกไม้ประดับ
ว่านหอม ชื่ออื่นๆ : ว่านหอม (ภาคอีสาน)เปราะหอมแดง หอมเปราะ (ภาคกลาง) ว่านตีนดิน ว่านแผ่นดินเย็น ว่านหอม (ภาคเหนือ) ต้นกำ
ว่านหอม ลำต้นอยู่ใต้ดิน ดอกสีขาวแต้มสีม่วง
พืชล้มลุก
ว่านหอม ชื่ออื่นๆ : ว่านหอม (ภาคอีสาน ,เหนือ)หอมเปราะ (ภาคกลาง) ว่านตีนดิน ว่านแผ่นดินเย็น ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …