กระแตไต่ไม้ เป็นเฟิร์นอิงอาศัย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
การปลูกพืช
กระแตไต่ไม้ ชื่ออื่นๆ : ฮำฮอก (อุบลราชธานี); ใบหูช้าง สไบนาง (กาญจนบุรี); กูดขาฮอก กูดอ้อม กูดไม้ (เหนือ); กระปรอกว่าว …
ชายผ้าสีดา นำมาตกแต่งสวน และ มีการเพาะขายในเชิงพาณิชย์
ไม้เลื้อย
ชายผ้าสีดา(ใต้), ชื่ออื่นๆ : กระเช้าสีดา ข้าวห่อพญาอินทร์ (น่าน), สไบสีดา (เลย), กระเช้าสีดา (ภาคอีสาน), ชายผ้าสีดา หูช้