ยำเห็ดฟาง อาหารเหนือพื้นบ้าน
เทคโนโลยีเกษตร
ยำเห็ดฟาง ยำเห็ดฟาง หรือยำเห็ดเฟือง เมนูอาหารเหนือพื้นบ้าน เป็นอาหารประเภทยำ ที่นำเอาส่วนผสมที่เป็นของที่สุกแล้ว ลงไปผสม
วิธีเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพิ่มรายได้หลักแสนต่อเดือน พร้อมเมนูเห็ดฟาง
พืชผัก
วิธีเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพิ่มรายได้หลักแสนต่อเดือน พร้อมเมนูเห็ดฟาง      วิธีเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพิ่มรายได้หลักแสนต่อเด