เสลาขาว ไม้ต้นผลัดใบ ดอกสีขาวหรือสีฟ้าอ่อน
ไม้ยืนต้น
เสลาขาว ชื่ออื่นๆ : เสลา (สระบุรี ราชบุรี) จะวอ (กะเหรี่ยง) จูดอ, ชวง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ฉ่วงฟ้า (กะเหรี่ยง-กาญจนบุร