วงศ์ของพืช COSTACEAE เอื้องหมายนา วงศ์เอื้องหมายนา
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์เอื้องหมายนา COSTACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยวเรียงเวียนซ้อนกันคล้ายบันไดเวีย
เอื้องต้น เอื้องดิน เป็นพืชมีหัว ลำต้นกลมอวบ รากเป็นหัวใหญ่ยาว
การปลูกพืช
เอื้องต้น เอื้องดิน ชื่ออื่นๆ : เอื้อง (อุบลราชธานี) เอื้องช้าง (นครศรีธรรมราช) เอื้องต้น (ยะลา) เอื้องเพ็ดม้า (ภาคกลาง)
ประโยชน์และสรรพคุณของเอื้องหมายนา
การปลูกพืชสมุนไพร
เอื้องหมายนา ชื่ออื่นๆ : เอื้องเพชรม้า, ชู้ไลบ้อง, ชูเลโบ (กระเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เอื้องเพ็ดม้า (ภาคกลาง) เอื้องใหญ่, บั
เอื้องหมายนา เอื้องเพชรม้า พืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน หน่ออ่อนนำมาทำอาหารได้
การปลูกพืชสมุนไพร
เอื้องหมายนา ชื่ออื่นๆ : เอื้องเพชรม้า, ชู้ไลบ้อง, ชูเลโบ (กระเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เอื้องเพ็ดม้า (ภาคกลาง) เอื้องใหญ่, บั