กระดูกไก่ดำ รากและใบใช้ถอนพิษอสรพิษขบกัด
การปลูกพืชสมุนไพร
กระดูกไก่ดำ ชื่ออื่นๆ : บัวลาคำ , เกี๋ยงผา (ภาคเหนือ), เฉียงพร้ามอญ , สันพร้ามอญ,สำมะงาจีน, เฉียงพร้าบ้าน, เฉียงพร้าม่าน
เหงือกปลาหมอดอกขาว,แก้มหม้อ เป็นยาสมุนไพรแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย
การปลูกพืชสมุนไพร
เหงือกปลาหมอดอกขาว,แก้มหม้อ ชื่ออื่นๆ : เหงือกปลาหมอ (กลาง) แก้มหมอ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Sea holly ชื่อวิทยาศาสตร์ …
พนมสวรรค์ ไม้พุ่ม ดอกสีส้มแดง สรรพคุณ แก้พิษแมลงกัดต่อย
การปลูกพืชสมุนไพร
พนมสวรรค์ ชื่ออื่นๆ : ฉัตรฟ้า สาวสวรรค์ พวงพีเหลือง หัวลิง นมสวรรค์  ต้นกำเนิด : จีน มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยพบ …