หญ้าแขม ไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า เจริญเติบโตเป็นกอขนาดใหญ่
การปลูกพืช
หญ้าแขม ชื่ออื่นๆ : หญ้าแขม ตะโป (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) แตร๊ง (เขมร-สุรินทร์) ปง (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : R …