น้ำแครอท เครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพผิว
เทคโนโลยีเกษตร
น้ำแครอท เป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพผิว อย่างเช่นแคลเซียม โพแทสเซียม และวิตาม
การปลูกแครอท เพื่อสร้างรายได้ สามารถปลูกได้ด้วยวิธีทั่วไป
การปลูกพืช
การปลูกแครอท (Carrot) เพื่อสร้างรายได้ สามารถปลูกได้ด้วยวิธีทั่วๆ ไป แครอทเป็นพืชที่ชอบอากาศหนาว และเจริญเติบโตได้ดีหากม
แครอท หัว ใช้รับประทานบำรุงสายตา แก้โรคตาฟาง
การปลูกพืช
แครอท ชื่ออื่นๆ : แครอท ต้นกำเนิด : แถบเอเชียกลางและเอเชียตะวันออก ชื่อสามัญ : Carrot ชื่อวิทยาศาสตร์ : Daucus carota su …