แตงกวา สรรพคุณและประโยชน์ของแตงกวา
เทคโนโลยีเกษตร
ต้นแตงกวา ในบ้านเราก็นิยมปลูกแตงกวาเป็นอาชีพ เนื่องจากเป็นผักที่ปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็ว การเก็บรักษาง่ายกว่าผักชนิดอื่นๆ