ใบแมงลัก พืชต้นเล็กสรรพคุณโต
พืชล้มลุก
แมงลัก ชื่ออื่นๆ : ก้อมก้อข้าว (ภาคเหนือ) มังลัก, อีตู่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต้นกำเนิด : เขตร้อนของทวีปอัฟริกาและเอเช
แมงลัก เมล็ดแมงลัก พืชล้มลุกมากสรรพคุณ ตัวช่วยล้างลำไส้ และลดน้ำหนัก
การปลูกพืช
แมงลัก เมล็ดแมงลัก พืชล้มลุกมากสรรพคุณ ตัวช่วยล้างลำไส้ และลดน้ำหนัก ชื่ออื่นๆ : ก้อมก้อข้าว (ภาคเหนือ), มังลัก อีตู่ (ภ