สรรพคุณทางยาของใบและรากต้นเสลดพังพอน พร้อมขนาดและวิธีใช้สมุนไพรเสลดพังพอน
การปลูกพืชสมุนไพร
เสลดพังพอน เสลดพังพอนมีชื่อวิทยาศาสตร์ Barleria lupulina Lindl. จัดอยู่ในวงศ์เหงือกปลาหมอ ACANTHACEAE เป็นไม้พุ่ม สูงประ
3 สมุนไพรต้านพิษสัตว์ร้าย แมลงสัตว์กัดต่อย เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์
การปลูกพืช
สมุนไพรต้านพิษ (สัตว์ร้าย) สิ่งหนึ่งที่มักมาพร้อมกับฤดูฝนก็คือบรรดาสัตว์มีพิษทั้งหลาย อย่างเช่น งู ตะขาบ แมงป่อง หรือแมง
ว่านไก่แดง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ใบตำพอกบริเวณที่ถูกแมลงกัดต่อย
การปลูกพืช
ว่านไก่แดง ชื่ออื่นๆ : ไก่เขา, ไก่แดง, กาฝากก่อตาหมู, เอื้องหงอนไก่ ต้นกำเนิด : พบขึ้นในภาคเหนือที่สูงประมาณ 1,000 เมตร
เสลดพังพอน ไม้พุ่มสูงปลูกเป็นแนวรั้วป้องกันงู
การปลูกพืชสมุนไพร
เสลดพังพอน ชื่ออื่นๆ : ชองระอา, เสลดพังพอนตัวผู้, พิมเสนต้น (ภาคกลาง) ทองระอา, ช้องระอา, ลิ้นงูเห่า, เสลดพังพอนตัวผู้ (ก
กระดูกไก่ขาว ปีกไก่ขาว พรรณไม้พุ่ม ประโยชน์และสรรพคุณกระดูกไก่ขาว
การปลูกพืช
กระดูกไก่ขาว ปีกไก่ขาว พรรณไม้พุ่ม ประโยชน์และสรรพคุณกระดูกไก่ขาว ชื่ออื่นๆ : กระดูกขาว, กระดูกไก่ขาว (ภาคกลาง), ปีกไก่ข