ตัวห้ำ ตัวเบียน คือตัวอะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ
แมลงอารักขาพืช
แมลงศัตรูธรรมชาติ ศัตรูธรรมชาติ มีประโยชน์และมีบทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพืช (Insect pest) โดยชีววิธีและเป็นปัจจัยทางชีวภ