ตัวห้ำ ตัวเบียน คือตัวอะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ
เทคโนโลยีเกษตร
แมลงศัตรูธรรมชาติ ศัตรูธรรมชาติ มีประโยชน์และมีบทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพืช (Insect pest) โดยชีววิธีและเป็นปัจจัยทางชีวภ