แสลงใจ (โกฏกะกลิ้ง) ใช้ในปริมาณต่ำเป็นยาบำรุงธาตุ ใช้มากจะเป็นพิษอย่างรุนแรงถึงตายได้
ไม้ยืนต้น
แสลงใจ (โกฏกะกลิ้ง) ชื่ออื่นๆ : กระจี้, กะกลิ้ง, ตูมกาแดง, ตูมกาขาว, แสลงทม, แสลงเบื่อ, แสลงเบือ ต้นกำเนิด : ป่าเบญจพรรณ