แสลงใจ (โกฏกะกลิ้ง) ใช้ในปริมาณต่ำเป็นยาบำรุงธาตุ ใช้มากจะเป็นพิษอย่างรุนแรงถึงตายได้
ไม้ยืนต้น
แสลงใจ (โกฏกะกลิ้ง) ชื่ออื่นๆ : กระจี้ กะกลิ้ง ตูมกาแดง ตูมกาขาว แสลงทม แสลงเบื่อ แสลงเบือ ต้นกำเนิด : …