มูก โมกมัน ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง เปลือกด้านในมีน้ำยางขาว 
ไม้ยืนต้น
มูก ชื่ออื่นๆ : โมก, มูก (ภาคกลาง) มูกเกื้อ (จันทบุรี) โมกมัน (ชลบุรี, กาญจนบุรี, นครราชสีมา) มักมัน (สุราษฎร์ธานี) มูกน …