โมกใหญ่ ปลูกประดับสวน ดอกหอมมีขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจน
ไม้กระถาง
โมกใหญ่ ชื่ออื่นๆ : โมกมัน, โมกมันหลวง, โมกหลวง, โมกมันน้อย, โมกเขา, โมกทุ่งโมกใหญ่, พุด, ยางพุด, พุทธรักษา, หนามเนื้อ 
โมก ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ปลูกไว้ประดับตามบ้านเรือน
ไม้ดอกไม้ประดับ
โมก ชื่ออื่นๆ : ปิดจงวา (เขมร สุรินทร์) โมกซ้อน (กลาง) โมกบ้าน (กลาง) หลักป่า (ระยอง) ต้นกำเนิด : ประเทศไทย …