ย่านาง หรือย่านางขาว ประโยชน์ และสรรพคุณ ของน้ำใบย่านาง รูปใบย่านาง
พืชผัก
ใบย่านาง ชื่ออื่นๆ : ย่านางขาว ต้นกำเนิด : พบขึ้นตามป่าผลัดใบ ป่าดงดิบ และป่าโปร่ง ในทุกภาคของประเทศไทย ภาคกลาง ชื่อสามั