เถาวัลย์เขียว ไม้เถาใบมีสีเขียวเข้ม
การปลูกพืชสมุนไพร
เถาวัลย์เขียว ชื่ออื่นๆ : เถาวัลย์เขียว (กลาง) จ้อยนาง (เชียงใหม่) ยาดนาง (สุราษฎร์ธานี) ต้นกำเนิด : ตอนกลางของเอเชียตะว
ย่านาง หรือย่านางขาว ประโยชน์ และสรรพคุณ ของน้ำใบย่านาง รูปใบย่านาง
พืชผัก
ใบย่านาง ชื่ออื่นๆ : ย่านางขาว ต้นกำเนิด : พบขึ้นตามป่าผลัดใบ ป่าดงดิบ และป่าโปร่ง ในทุกภาคของประเทศไทย ภาคกลาง ชื่อสามั