ย่านางขาว ย่านางแดง เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันกับต้นไม้ชนิดอื่น
การปลูกพืช
ย่านางขาว ย่านาง หรือย่านางขาว มีชื่อวิทยาศาสตร์ : Tiliacora triandra (Colebr.) Diels เป็นไม้เถาเลื้อย เกี่ยวพันไม้อื่น
เถาวัลย์เขียว ไม้เถาใบมีสีเขียวเข้ม
การปลูกพืชสมุนไพร
เถาวัลย์เขียว ชื่ออื่นๆ : เถาวัลย์เขียว (กลาง) จ้อยนาง (เชียงใหม่) ยาดนาง (สุราษฎร์ธานี) ต้นกำเนิด : ตอนกลางของเอเชียตะว
ย่านาง หรือย่านางขาว ไม้เถาว์เลื้อย คนไทยนิยมใช้ใบย่านางคั้นเอาน้ำปรุงอาหาร
พืชผัก
ใบย่านาง ชื่ออื่นๆ : ย่านางขาว ต้นกำเนิด : พบขึ้นตามป่าผลัดใบ ป่าดงดิบ และป่าโปร่ง ในทุกภาคของประเทศไทย ภาคกลาง ชื่อสามั