5 วิธีการขยายพันธุ์ไผ่
การปลูกพืช
ไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นอาหาร วัตถุดิบ ที่อยู่อาศัย และแม้กระทั่งยารักษาโรค ไผ่ใ
ไผ่รวก ไผ่ฮวก หน่อไม้ใช้เป็นอาหาร ลำต้นใช้ทำเครื่องจักสาน
การปลูกพืช
ไผ่รวก ไผ่ฮวก ชื่ออื่นๆ : ตีโย, ไผ่รวก, ไม้รวก, รวก (ภาคกลาง) ว่าบอบอ, แวปั่ง (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) แวบ้าง (กะเหรี่ยงเช …
ไผ่รวกดำ ไม่พุ่มเป็นกอ หน่ออ่อนนำมาทำอาหาร
การปลูกพืช
ไผ่รวกดำ ชื่ออื่นๆ : ไผ่รากดำ, ไผ่เปา, ไผ่ตง, ไผ่สะหลอน (ซาน-ภาคเหนือ) ว่าบอซู (กระเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ต้นกำเนิด : พบทุก