ผีเสื้อราตรี มักจะหุบใบในเวลากลางคืน ปลูกประดับบ้าน
ไม้ดอกไม้ประดับ
ผีเสื้อราตรี ชื่ออื่นๆ : ปีกผีเสื้อ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Indian park ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oxalis sp. ชื่อวงศ์ : Oxalidac