การปลูกดอกดาหลา สามารถปลูกได้ทุกฤดู
การปลูกพืช
ดาหลา ดาหลา เป็นไม้ดอกที่มีการปลูกมาเป็นระยะเวลานานแล้วทางภาคใต้ของไทย ซึ่งเดิมได้มีการนําหน่ออ่อนและดอกมาใช้เป็นผักประก
วิธีการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนต้นกุหลาบพันปีให้ได้มากยิ่งขึ้น
การปลูกพืช
ต้นกุหลาบพันปี กุหลาบพันปี เป็นพืชในสกุล Rhododendron มาจากคำว่า Rhodo หมายถึง กุหลาบ ส่วนคำว่า Dendron หมายถึง ต้นไม้จั
ดอกงิ้ว ดอกสีแดง เกสรดอกงิ้วตากแห้ง ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำแกงแค ทำขนมจีนน้ำเงี้ยว
ไม้ยืนต้น
งิ้วแดง ชื่ออื่นๆ : งิ้วบ้าน (ทั่วไป) งิ้วแดง (กาญจนบุรี) งิ้วปง, งิ้วปกแดง, สะเน้มระกา (ชอง-จันทบุรี) งิ้วป่า, งิ้วปงแด
หงอนไก่ ปลูกเป็นไม้ประดับ ออกดอกได้ตลอดทั้งปี
ไม้ดอก
หงอนไก่ ชื่ออื่นๆ : หงอนไก่ดง หงอนไก่ดอกกลม หงอนไก่ฟ้า (ภาคกลาง), ด้ายสร้อย สร้อยไก่ (เชียงใหม่), หงอนไก่ฝรั่ง (ภาคกลาง)
ดาหลา พืชล้มลุกที่มีลักษณะคล้ายข่า นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป
ไม้ดอกไม้ประดับ
ดาหลา ชื่ออื่นๆ : กะลา, กาหลา ต้นกำเนิด : บริเวณเขตร้อนทั่วไป พบได้ตามป่าดงดิบ ชื่อสามัญ : ดาหลา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Etlin …
ชบา ไม้ประดับ ดอกสีแดง รากรับประทานช่วยขับน้ำย่อย
ไม้ดอกไม้ประดับ
ชบา ชื่ออื่นๆ : ใหม่แดง, ใหม่ (เหนือ) ชุมบา, ชบาขาว, ชุมมา (ปัตตานี) บา, ชะมา (ใต้) บูงารายา (มลายู-นราธิวาส) …
ว่านสี่ทิศ เป็นพืชประดับอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาปลูกตกแต่งบ้านเรือน
ไม้ดอกไม้ประดับ
ว่านสี่ทิศ ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด :เขตร้อนและกึ่งร้อนของทวีปอเมริกา ชื่อสามัญ : Wan-See-Tit ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hippeastrum
ดอกเข็ม คนโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกเข็มไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความฉลาดเฉียบแหลม
ไม้ดอกไม้ประดับ
ดอกเข็ม ชื่ออื่นๆ : West Indian Jasmine ต้นกำเนิด : แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Zephyranthes ชื่อวิทยาศาสตร์ :
ยี่โถ ดอกสวย มีกลิ่นหอม แต่มีพิษสูง
ไม้ดอกไม้ประดับ
ยี่โถ ชื่ออื่นๆ : ยี่โถ, ยี่โถไทย, ยี่โถจีน, ยี่โถดอกขาว, ยี่โถดอกแดง (ภาคกลาง) อินโถ (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : แถบทะเลเมดิ
ฝิ่นต้น สรรพคุณเป็นยาบำรุงบำรุงธาตุ แก้ท้องร่วง น้ำยางมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการอักเสบระคายเคือง
ไม้ประดับแปลง
ฝิ่นต้น ชื่ออื่นๆ : มะละกอฝรั่ง, มะหุ่งแดง, ทิงเจอร์ต้น(คนเมือง) ว่านนพเก้า(คนเมือง)  ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันตก ชื่อสามั