หงอนไก่ ปลูกเป็นไม้ประดับ ออกดอกได้ตลอดทั้งปี
ไม้ดอก
หงอนไก่ ชื่ออื่นๆ : หงอนไก่ดง หงอนไก่ดอกกลม หงอนไก่ฟ้า (ภาคกลาง), ด้ายสร้อย สร้อยไก่ (เชียงใหม่), หงอนไก่ฝรั่ง (ภาคกลาง)
ดาหลา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกอ่อนใช้เป็นอาหาร
ไม้ดอกไม้ประดับ
ดาหลา ชื่ออื่นๆ : กะลา กาหลา ต้นกำเนิด : บริเวณเขตร้อนทั่วไป พบได้ตามป่าดงดิบ ชื่อสามัญ : ดาหลา ชื่อวิทยาศาสตร์ …
ว่านสี่ทิศ เป็นพืชประดับอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาปลูกตกแต่งบ้านเรือน
ไม้ดอกไม้ประดับ
ว่านสี่ทิศ ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด :เขตร้อนและกึ่งร้อนของทวีปอเมริกา ชื่อสามัญ : Wan-See-Tit ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hippeastrum
ดอกเข็ม คนโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกเข็มไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความฉลาดเฉียบแหลม
ไม้ดอกไม้ประดับ
ดอกเข็ม ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : West Indian Jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora …