ชุมเห็ดไทย เป็นยาช่วยให้นอนหลับและช่วยสงบประสาทได้เป็นอย่างดี
การปลูกพืช
ชุมเห็ดไทย ชื่ออื่นๆ :  เล็บมื่นน้อย , ลับมือน้อย (ภาคเหนือ) , ชุมเห็ดควาย , ชุมเห็ดควาย , ชุมเห็ดนา …
เจตมูลเพลิงขาว ราก ต้น ใบ มีสรรพคุณทางยา
การปลูกพืช
เจตมูลเพลิงขาว ชื่ออื่นๆ : ตอชุวา, ตั้งชูอ้วย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ปิดปิวขาว (ภาคเหนือ) ปิดปิวขาว ต้นกำเนิด : ชื่อสามั
อังกาบ ดอกมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวย หรือรูปแตร มีหลายสี เช่น สีม่วง สีม่วงอมชมพู สีม่วงอ่อน
ไม้ดอก
อังกาบ ชื่ออื่นๆ : ก้านชั่ง, คันชั่ง, ทองระอา, อังกาบเมือง, อังกาบก้านพลู ต้นกำเนิด : ประเทศอินเดีย ชื่อสามัญ : …
เอี่ยนด่อน ไม้พุ่มขนาดเล็ก เตี้ย มีรากแก้วขนาดใหญ่เพียงรากเดียว
การปลูกพืช
เอี่ยนด่อน ชื่ออื่นๆ : เอี่ยนด่อน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ปลาไหลเผือกน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eurycom …
คำมอกสงขลา (สงขลา) พุดป่า (ชลบุรี, เหนือ) รักนา (ภูเก็ต, ใต้) ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ออกดอกทั้งปี
ไม้ดอก
คำมอกสงขลา (สงขลา) พุดป่า (ชลบุรี, เหนือ) รักนา (ภูเก็ต, ใต้) ชื่ออื่นๆ : พุดป่า (ลำปาง) ; …
ผักหวานบ้าน ผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก
การปลูกพืชสวน
ผักหวานบ้าน ชื่ออื่นๆ : ผักหวาน ต้นกำเนิด : พืชสมุนไพรที่พบได้ทั่วไป ชื่อสามัญ : star gooseberry ชื่อวิทยาศาสตร์ : …
ช้องนาง พรรณไม้พุ่มเตี้ย ดอกสีม่วงเข้มป็นหลอด พรรณไม้ในวรรณคดี
การปลูกพืช
ช้องนาง พรรณไม้พุ่มเตี้ย ดอกสีม่วงเข้มป็นหลอด พรรณไม้ในวรรณคดี ชื่ออื่นๆ : ช้องนางเล็ก,  ช้องนางใหญ่ ต้นกำเนิด : แอฟริกา