ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เนื้อสีแดงเข้ม รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม
ไม้ผล
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ชื่ออื่นๆ : โกร้ยตะลอง (ภาษาเขมร) มะขุน (เหนือ) มะโอ (เหนือ) ลีมาบาลี (มลายู ยะลา) และ สังอู (กะเห
ต้นเกด ไม้ยืนต้น มีดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ดอกขนาดเล็ก สีเหลือง
ไม้ยืนต้น
ต้นเกด ชื่ออื่นๆ : ราชายตนะ ชีริกา ครินี ไรนี (ฮินดู) เกด (กลาง) ต้นกำเนิด : อินเดีย พม่า ไทย ชื่อสามัญ : Milkey Tree ชื
ชมพู่น้ำ ชมพู่น้ำดอกไม้ ใช้ผลปรุงเป็นยาหอม ชูกำลัง บำรุงหัวใจ
ไม้ผล
ชมพู่น้ำ ชื่ออื่นๆ : ชมพู่น้ำดอกไม้  มะชมพู่ มะน้ำหอม ชมพู่น้ำ ฝรั่งน้ำ มะห้าคอกลอก ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช
ทุ่งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่ ไม้ทำเครื่องใช้ รากใช้ผสมยา
ไม้ยืนต้น
ทุ้งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่ ชื่ออื่นๆ : กระทุ้งฟ้าไห้   ทุ้งฟ้าไก่  ตีนเทียน  พวมพร้าว ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศ
ส้มโอ หรือ ลูกโอ (ภาคใต้)ผลไม้รสเปรี้ยว รสเปรี้ยวอมหวาน หรือรสหวาน
ไม้ผล
ส้มโอ หรือ ลูกโอ (ภาคใต้) ชื่ออื่นๆ : โกร้ยตะลอง (เขมร), มะขุน มะโอ (ภาคเหนือ), ลีมาบาลี (มลายู-ยะลา), สังอู (กะเหรี่ยง-
ตับเต่าต้น ผลใช้ย้อมผ้าและเบื่อปลา
ไม้ยืนต้น
ตับเต่าต้น ชื่ออื่นๆ : ตับเต่า (คนเมือง), มะไฟผี (เชียงราย), มะโกป่า (แพร่), ชิ้นกวาง, เรื้อนกวาง, ลิ้นกวาง (ปราจีนบุรี)
ทะโล้ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน
การปลูกพืช
ทะโล้ ชื่ออื่นๆ : สารภีดอย คายโซ่ กะโซ้ มังกะตาล มังตาน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schima wallich