ไม้วงศ์ยาง ไม้สกุลยาง ชนิดของไม้วงศ์ยาง
เทคโนโลยีเกษตร
ชนิดของไม้วงศ์ยาง ต้นยางถือเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่ถูกจัดให้เป็นพันธุ์ต้นไม้ที่มีประโยชน์ทางเศษกิจของประเทศ เนื้อไม้ที่ได้
วงศ์จันทร์แดง DRACAENACEAE และพืชในสกุลจันทร์แดง
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ชื่อวงศ์จันทร์แดง  วงค์ของพืช ลักษณะเป็นไม้ต้น ไม้พุ่มทอดเลื้อย มีเง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินมีรอยแผลใบ ใบท
วงศ์ศรนารายณ์ AGAVACEAE ลำต้นออกเป็นกอหรือเป็นกระจุก
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น อายุปีเดียวหรือหลายปี มีลำต้นหรือไม่มีออกเป็นกอหรือเป็นกระจุก รากเป็นเส้นใย
วงศ์ทองสุกและพืชสกุลทองสุก (TILIACEAE)
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ของพืชสกุล TILIACEAE  เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม มีน้อยมากที่เป็นไม้ล้มลุก มีขนแยกแขนงหรือเกล็ด ใบเดี่ยว
วงศ์ชมพู่ MYRTACEAE เป็นพืชมีเนื้อไม้ มีน้ำมันหอมระเหย
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน บางครั้งเรียงสลับ แผ่นใบมีต่อม น้ำมันกระจายทั่วไป มักมีเส้นขนานข
วงศ์โป๊ยกั๊ก ILLICIACEAE ไม้ต้นมีกลิ่นหอม
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้พุ่มหรือไม้ต้น มีกลิ่นหอม ไม่มี ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ มักอยู่เป็นกระจุกเหมือนกับออกรอบข้อ ขอบเรียบ ดอก
วงศ์มะเขือ SOLANACEAE และสกุลมะเขือ
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุกอายุ 1 หรือ 2 ปี บางทีเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้น มักมีหนามไม่มีหูใบ ใบเดียวออกเรียงสลับ ขอบเรียบหรือ
วงศ์ย่านตีเมียและพืชในสกุลย่านตีเมีย SANTALACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ย่านตีเมีย วงศ์ของพืช ลักษณะเป็นไม้ต้น ไม้เลื้อยหรือไม้พุ่มอึ่งอาศัย เป็นไม้กึ่งเบียนไม่มีหูใบ ใบเดี
วงศ์บานเช้า TURNERACEAE พืชสกุลนี้ปลูกเป็นไม้ประดับ
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น หูใบเล็กหรือไม่มี ใบเดี่ยว ขอบเรียบหรือจักเป็นพู มักมีต่อมเป็นคู่ที่โคน ดอก
วงศ์พญารากดำและสกุลพญารากดำ POLYGONACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก บางทีเป็นไม้ต้น ไม้พุ่มหรือไม้น้ำ มีหูใบเล็กหรือไม่มี ใบเดี่ยวออกเรียงสลับตรงข้า
วงศ์ดันหมีและสกุลดันหมี ICACINACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม บางทีเป็นไม้เลื้อยไม่มีหูใบ ใบเดี่ยวออกเวียนสลับ อยู่ในระนาบเดียวกัน ขอบ
วงศ์กำลังเสือโคร่ง BETULACEAE  ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม ใบขอบจักฟันเลื่อย
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์กำลังเสือโคร่ง ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม รากมักมีไมคอร์ไรซา ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ขอบจักฟันเลื่