ต้นตะขบ ผลมีรสหวานฝาดเล็กน้อย ลูกขบ ภาษาใต้ ผลมีปริมาณวิตามินบีสูง
ไม้ผล
ต้นตะขบ ชื่ออื่นๆ :  ตะขบป่า (ภาคกลาง) ตานเสี้ยน มะเกว๋นนก มะเกว๋นป่า (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าชายหาด …
กระบาก ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ไม้ใช้ทำแบบเทคอนกรีต
ไม้ยืนต้น
กระบาก ชื่ออื่นๆ : กระบากขาว(ชลบุรี,สงขลา)/ กระบากโคก(ตรัง)/ กระบากด้าง, กระบากช่อ(ชุมพร)/ กระบากดำ(ชุมพร,สุราษฎร์ธานี)/