ต้นคุย ไม้เถาเนื้อแข็ง ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาวขุ่น
การปลูกพืช
ต้นคุย ชื่ออื่นๆ : หมากยาง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ อุบลราชธนี สุรินทร์) กะตังกะติ้ว (ภาคกลาง)คุยกาย คุยช้าง (ปรา
หนามหัน ไม้เถารอเลื้อย เปลือกต้นมีหนามแหลมปลายโค้ง
ไม้เลื้อย
หนามหัน ชื่ออื่นๆ : หนามเฮื้อง(ลำพูน) หันกระด้าง(ลำปาง) หนามตะหนิน(นครราชสีมา) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ :  Senegalia comosa
ชะเอมเลี่ยน ชะเอมป่า รากเป็นยาแก้กระหาย เป็นยาระบาย
การปลูกพืชสมุนไพร
ชะเอมเลี่ยน ชื่ออื่นๆ : ชะเอมป่า (กลาง) ตาลอ้อย (ตราด) เพาะซูโพ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) ย่านงาย (ตรัง) ส้มป่อยหวาน (ภาคเหน