กระเทียมเถา ปลูกประดับบ้านและนำยอดอ่อนมาทานกับน้ำพริก

กระเทียมเถา

ชื่ออื่นๆ :

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : กระเทียมเถา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pachyptera hymenaea., A. Gentry

ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE

ลักษณะของกระเทียมเถา

ต้น กระเทียมเถาเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ขนาดกลาง มีลำต้นเป็นเถาใหญ่ แข็งแรง สามารถเลื้อยไป
ได้ไกลมากกว่า 10 เมตร เถาอ่อนและส่วนยอดจะเป็นสีเขียว ส่วนเถาแก่จะเป็นสีน้ำตาล ผิวเรียบเกี้ยง

ใบ มีใบประเภทใบประกอบ มีใบย่อย 1 คู่ ออกตรงข้ามกันตามข้อต้น เป็นไม้ใบบางแต่แข็งกระด้าง รูป
ใบรีหรือมน หรือใบรูปไข่ขอบใบเรียบปลายใบและโคนใบแหลมก้านใบสั้นมีมือเกาะอยู่ระหว่างใบ
ย่อยแต่ละคู่ในขณะที่ใบยังอ่อน ใบจะมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นกระเทียม

ดอก ออกดอกเป็นช่อตามข้อต้น หรือตามโคนกาบใบ ช่อหนึ่งจะมีประมาณ 10-20 ดอก ดอกสีม่วงอ่อน ตรง
ปากดอกหรือกลางดอกสีค่อนข้างขาวมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันเล็กน้อย ลักษณะดอก
จะเป็นรูปกรวยปากบาน หรือรูปแตร มีกลีบดอกแยกออกเป็น 5 กลีบ เมื่อดอกบานใหม่ ๆ จะเป็นสี
ขาว แล้วจะกลายเป็นสีชมพูและสีม่วง เมื่อแก่จัด มีเกสรตัวผู้ภายในดอก 4 อัน สั้น 2 อัน และยาวอีก
2 อัน ในช่วงที่ออกดอก กระเทียมเถาจะทิ้งใบหมด

กระเทียมเถา
ดอกสีม่วงปนขาว ดอกออกตามช่อใบ ตามง่ามมีดอกจำนวนมาก

การขยายพันธุ์ของกระเทียมเถา

ใช้กิ่ง/ลำต้น/นำกิ่งมาปักชำหรือตอนกิ่ง

ธาตุอาหารหลักที่กระเทียมเถาต้องการ

ประโยชน์ของกระเทียมเถา

ปลูกประดับบ้านและนำยอดอ่อนมาทานกับน้ำพริก

สรรพคุณทางยาของกระเทียมเถา

คุณค่าทางโภชนาการของกระเทียมเถา

การแปรรูปของกระเทียมเถา

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10598&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment