กล้วยกาไน พันธุ์กล้วย ผลเรียวยาวเรียงเป็นระเบียบ

กล้วย

ชื่ออื่นๆ : กล้วยกาไน, กล้วยเขียว

ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชื่อสามัญ : Kluai Kanai

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa (AAB) ‘Kanai’

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วย

ต้น  ลำต้นเทียมมีความสูงประมาณ 3 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร สีของกาบลำต้นด้านนอกสีเขียวอมเหลือง มีปื้นสีดำที่ลำต้นและคอใบ มีนวลเล้กน้อย กาบด้านในสีเหลืองและมีปื้นแดงเล็กน้อย ลักษณะต้นอ่อนลำต้นสีเขียว มีนวล

ใบ  ก้านใบเปิด ก้านใบสีเขียวอ่อนโคนใบมีปื้นดำ มีครีบก้านใบสีเขียว ลักษณะใบกว้างโค้งลง  โคนใบมน ตำแหน่งโคนใบทั้งสองข้างไม่เท่ากัน

ต้นกล้วยกาไน
ต้นกล้วยกาไน กาบลำต้นด้านนอกสีเขียวอมเหลือง มีปื้นสีดำที่ลำต้นและคอใบ

ดอก  หรือปลี ก้านช่อดอกไม่มีขน ลักษณะของใบประดับยาว ปลายใบประดับแหลม ม้วนงอขึ้น การเรียงของใบประดับเหลื่อมซ้อนกันเล็กน้อย ใบประดับด้านนนอกสีน้ำตาลแดง ด้านในโคนใบประดับสีเหลืองซีดเป็นริ้วตามยาว ด้านในปลายใบประดับมีจุกเล็กน้อย

ปลีกล้วยกาไน
ปลีกล้วยกาไน ใบประดับด้านนนอกสีน้ำตาลแดง ด้านในโคนใบประดับสีเหลืองซีดเป็นริ้วตามยาว

ผล  การเรียงของผลเป็นระเบียบ ผลเรียวยาว ปลายแหลม มีจุก จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 6 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 12 ผล ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกเนื้อผลสีเหลือง อมส้ม

ผลกล้วยกาไน
ผลกล้วยกาไน ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกเนื้อผลสีเหลือง อมส้ม

การขยายพันธุ์ของกล้วย

การแยกหน่อ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

ในไทยพบที่ภาคใต้ ในแถบจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยต้องการ

ชอบชื้น ดินเหนียวปนทราย

ประโยชน์ของกล้วย

  • รับประทานผล
  • กลุ่ม AAB กล้วยชนิดนี้มีรสหวาน มีแป้งผสมอยู่บ้างในเนื้อ ทำให้มีความเหนียว บางชนิดรับประทานสดได้ บางชนิดต้องทำให้สุก ซึ่งเราเรียกกล้วยชนิดที่ต้องทำให้สุกนี้ว่า กล้าย (plantain)

สรรพคุณทางยาของกล้วย

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วย

การแปรรูปของกล้วย

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมสายพันธุ์กล้วย, www.rpplant.royalparkrajapruek.org

Add a Comment