กล้วยคาดาบา พันธุ์กล้วย ผลสั้นป้อม มีเหลี่ยม เรียงเป็นระเบียบ

กล้วยคาดาบา

ชื่ออื่นๆ : กล้วยคาดาบา

ต้นกำเนิด : ประเทศฟิลิปปินส์

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa X paradisiaca ‘Cadaba’

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยคาดาบา

ต้น  ลำต้นเทียมมีความสูงประมาณ 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร สีของกาบลำต้นเทียมมีสีเขียว มีนวลที่ลำต้น ลักษณะต้นอ่อนลำต้นสีเขียว มีนวล ไม่มีปื้นที่ลำต้น

ใบ  ก้านใบเปิด ก้านใบสีเขียว มีครีบที่ก้านใบสีเขียวขอบดำ ลักษณะใบกว้างโค้งลง โคนใบมน ตำแหน่งโคนทั้งสองข้างเท่ากัน

ต้นกล้วยคาดาบา
ต้นกล้วยคาดาบา กาบลำต้นเทียมมีสีเขียว มีนวลที่ลำต้น

ดอก  หรือปลี ก้านช่อดอกไม่มีขน ลักษณะของใบประดับกว้าง ปลายใบประดับมน ม้วนงอขึ้น การเรียงของประดับเหลื่อมซ้อนกันชัดเจน ใบประดับด้านนอกสีน้ำตาลแดง ปลายปลีมีสีเหลือง ลักษณะทรงเครือและปลายก้านช่อดอกโค้งลง ดอกมีก้านดอกยาว

ปลีกล้วยคาดาบา
ปลีกล้วยคาดาบา ใบประดับกว้าง ปลายใบประดับมน ม้วนงอขึ้น

ผล  ขนาดผลสั้นป้อม ผลมีเหลี่ยม ปลายผลไม่มีจุก การเรียงของผลเป็นระเบียบ จำนวนต่อหวีต่อเครือประมาณ 8 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 16-18 ผล ผลดิบมีสีเขียวเข้ม ผลสุกสีเหลืองทอง รสชาติหวาน

ผลกล้วยคาดาบา
ผลกล้วยคาดาบา ผลสั้นป้อม มีเหลี่ยม ผลเรียงเป็นระเบียบ

การขยายพันธุ์ของกล้วยคาดาบา

การแยกหน่อ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยคาดาบาต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยคาดาบา

  • รับประทานผลสดที่ทำให้สุกด้วยความร้อน เช่น เชื่อม บวชชี ย่าง

สรรพคุณทางยาของกล้วยคาดาบา

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยคาดาบา

การแปรรูปของกล้วยคาดาบา

แปรรูปเป็นกล้วยเชื่อม กล้วยบวชชี กล้วยย่างหรือกล้วยปิ้ง เป็นต้น

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมสายพันธุ์กล้วย

One Comment

Add a Comment