กล้วยตานีป่าภูพิงค์ พันธุ์กล้วย ใบมีขนาดใหญ่ เหนียวไม่แตกง่าย นิยมนำมาทำงานประดิษฐ์

ต้นกล้วยตานีป่าภูพิงค์

ต้นกล้วยตานีป่าภูพิงค์

ต้นกล้วยตานีป่าภูพิงค์ ลำต้นสีเขียวมีปื้นดำ กาบด้านในสีเขียว

ก้านใบสีเขียว เส้นกลางใบสีเขียว ไม่มีร่อง

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment