กล้วยทองส้ม

กล้วยทองส้ม

เครือหนึ่งมีประมาณ 7 หวี หวีหนึ่งมี 16 – 18 ผล

Add a Comment