กล้วยน้ำนมเชียงใหม่ พันธุ์กล้วย ผลมีขนาดเล็กกลม เปลือกผลหนา

กล้วยน้ำนมเชียงใหม่

กล้วยน้ำนมเชียงใหม่

กล้วยน้ำนมเชียงใหม่ ผลมีขนาดเล็กกลม โค้งปลายจุกงอนขึ้น เปลือกผลหนา

ผล

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment