กล้วยน้ำฝาดตะโหนด พันธุ์กล้วย ผลคล้ายกล้วยน้ำไท รสหวานจัดและมีกลิ่นหอม

กล้วย

ชื่ออื่นๆ : กล้วยน้ำฝาดตะโหนด, กล้วยน้ำฝาดตโหนด

ต้นกำเนิด

ชื่อสามัญ : Kluai Nam Fhat Tanoad

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa (AAB) ‘Nam Fhat Tanoad’

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วย

ต้น  ลำต้นสั้น มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นเทียมประกอบด้วยกาบใบที่ห่อหุ้มไว้อย่างแน่นหนา

ใบ  ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ ออกเรียงสลับ รูปขอบขนาน ปลายใบมน ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว

ต้นกล้วยน้ำฝาดตะโหนด
ต้นกล้วยน้ำฝาดตะโหนด กาบใบที่ห่อหุ้มไว้อย่างแน่นหนา

ดอก  หรือปลี ช่อดอกตั้งห้อยลง มีใบประดับขนาดใหญ่หุ้ม

ผล ลักษณะผลคล้ายกล้วยน้ำไท ผลขนาดไม่ใหญ่ ปลายผลเรียว มีจุก เปลือกหนา ผลดิบมีสีเขียวเปลือกเป็นมัน ผลสุกสีเหลือง เนื้อมีสีเหลืองอมส้ม เปลือกมีรกติดเนื้อ ไส้แข็ง ตอนห่ามๆ เนื้อจะแข็งรสหวานปนฝาดเล็กน้อย เมื่อสุกจนงอมเนื้อจะนิ่ม รสหวานจัด และมีกลิ่นหอม

ผลกล้วยน้ำฝาดตะโหนด
ผลกล้วยน้ำฝาดตะโหนด ปลายผลเรียว มีจุก เปลือกหนา

การขยายพันธุ์ของกล้วย

การแยกหน่อ

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยต้องการ

ประโยชน์ของกล้วย

รับประทานผล

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

สรรพคุณทางยาของกล้วย

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วย

การแปรรูปของกล้วย

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.rpplant.royalparkrajapruek.org, รวบรวมสายพันธุ์กล้วย
ภาพประกอบ : สวนลุงทด คลอง13 ร้อยแปดพันธุ์กล้วย

Add a Comment