กล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้า

ผลสุกเปลือกเป็นสีเหลือง เนื้อมีรสหวาน

Add a Comment