การเลือกซื้อกล้วย วิตามินในกล้วยน้ำว้า กินกล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้า ผลรูปรี ผิวเปลือกเรียบ

ผลสุกเปลือกเป็นสีเหลือง เนื้อมีรสหวาน

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment