กล้วยน้ำว้าค่อม พันธุ์กล้วย ผลมีขนาดใหญ่ ได้ผลเยอะ

กล้วยน้ำว้าค่อม

ชื่ออื่นๆ : กล้วยน้ำว้าเตี้ย, กล้วยน้ำว้าปีนัง

ต้นกำเนิด

ชื่อสามัญ : Kluai Namwa Khom

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa (ABB group) “Kluai Nam Wa Khom”

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยน้ำว้าค่อม

ต้น  ลำต้นเทียมสูง 2.0-2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร สีของกาบลำต้นเทียมมีจุดประทั่วไป กาบด้านในสีขาว โคนต้นสีชมพู ไม่มีไข

ใบ  โคนก้านใบมีปีก ขอบก้านใบปิด ขอบมีสีแดง เส้นกลางใบสีขาว

ต้นกล้วยน้ำว้าค่อม
ต้นกล้วยน้ำว้าค่อม กาบลำต้นเทียมมีจุดประทั่วไป กาบด้านในสีขาว

ดอก  หรือปลี ก้านช่อดอกไม่มีขน ปลีห้อย ใบประดับรูปไข่แต่ค่อนข้างป้อม สีด้านบนสีแดงคล้ำ มีไข ด้านล่างสีแดง ปลายใบประดับแหลม ไม่ม้วน การเรียงของใบประดับซ้อนกันมาก ก้านช่อดอกสั้น

ปลีกล้วยน้ำว้าค่อม
ปลีกล้วยน้ำว้าค่อม สีด้านบนสีแดงคล้ำ มีไข ด้านล่างสีแดง

ผล  ผลขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 11-13 เซนติเมตร หวีหนึ่งประมาณ 15-20 ผล เครือหนึ่งมีประมาณ 10-12 หวี รูปร่างผลป้อม ทรงกระบอก ปลายค่อนข้างแหลม เปลือกเมื่อสุกเนื้อสีขาวมีไส้เหลือง รสหวาน บางครั้งมีเมล็ดแต่ไม่มาก เมล็ดมีสีดำ แข็ง 

ผลกล้วยน้ำว้าค่อม
ผลกล้วยน้ำว้าค่อม ผลใหญ่ รูปร่างผลป้อม ปลายผลแหลม

การขยายพันธุ์ของกล้วยน้ำว้าค่อม

การแยกหน่อ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยน้ำว้าค่อมต้องการ

ชอบความชื้นสูง  กลางแจ้งในที่โล่ง  ดินทรายปนเหนียว

ประโยชน์ของกล้วน้ำว้าค่อม

  • รับประทานผล
  • ใบตองใช้ห่อของ

สรรพคุณทางยาของกล้วยน้ำว้าค่อม

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยน้ำว้าค่อม

การแปรรูปของกล้วยน้ำว้าค่อม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมพันธุ์กล้วย

One Comment

Add a Comment