กล้วยน้ำว้าทองมาเอง พันธุ์กล้วยโบราณ ผลเนื้อค่อนข้างแน่น มีกลิ่นหอมอ่อน

กล้วยน้ำว้าทองมาเอง

ชื่ออื่นๆ : กล้วยน้ำว้าทองมาเอง, กล้วยน้ำว้าทองลอยมา, กล้วยน้ำว้าสวน

ต้นกำเนิด :  พบมากทางภาคกลาง จังหวัดนครปฐม

ชื่อสามัญ : Kluai Namwa Thong Ma Eng

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa (ABB) ‘Namwa Thong Ma Eng’

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยน้ำว้าทองมาเอง

ต้น  ลำต้นเทียมสูง 3.5-4.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียว ไม่มีปื้นดำ ไม่มีนวล กาบด้านในสีเหลืองซีดสม่ำเสมอ มีปื้นแดง

ใบ  ก้านใบค่อนข้างปิด ก้านใบสีเขียว มีครีบก้านใบสีเขียว

ต้นกล้วยน้ำว้าทองมาเอง
ต้นกล้วยน้ำว้าทองมาเอง กาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียว ไม่มีปื้นดำ ไม่มีนวล

ดอก  หรือปลี ก้านช่อดอกไม่มีขนอ่อนๆ ลักษณะของใบประดับค่อนข้างยาว ด้านนอกสีม่วงอมแดง มีไข ด้านในสีแดงเข้มสม่ำเสมอ ปลายใบประดับแหลม ม้วนงอขึ้น การเรียงของใบประดับไม่ซ้อนกันลึก ดอกมีก้านดอกค่อนข้างยาว

ปลีกล้วยน้ำว้าทองมาเอง
ปลีกล้วยน้ำว้าทองมาเอง สีม่วงอมแดง มีไข ด้านในสีแดงเข้ม ปลายแหลม

ผล   ผลขนาดค่อนข้างใหญ่ ทรงกระบอก มีเหลี่ยมผล ปลายผลมีจุก การเรียงของผลเป็นระเบียบ จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 10-11 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 16-18 ผล ขนาดผลยาว 14-16 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 12-14 เซนติเมตร ผลดิบมีสีเขียวเข้ม ผลเมื่อสุกมีสีเหลืองทอง เนื้อผลมีสีขาว รสชาติหวานเล็กน้อย เนื้อค่อนข้างแน่น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีเมล็ดบ้างบางครั้งแต่ไม่มาก

ผลกล้วยน้ำว้าทองมาเอง
ผลกล้วยน้ำว้าทองมาเอง ผลขนาดค่อนข้างใหญ่ มีเหลี่ยมผล

การขยายพันธุ์ของกล้วยน้ำว้าทองมาเอง

การแยกหน่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยน้ำว้าทองมาเองต้องการ

ชอบความชื้นสูง  กลางแจ้งในที่โล่ง  ดินทรายปนเหนียว

ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้าทองมาเอง

ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้

สรรพคุณทางยาของกล้วยน้ำว้าทองมาเอง

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยน้ำว้าทองมาเอง

การแปรรูปของกล้วย

ใช้ทำกล้วยเชื่อม ข้าวต้มมัด

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมสายพันธุ์กล้วย, www.rpplant.royalparkrajapruek.org

Add a Comment