กล้วยศรีน่าน พันธุ์กล้วยชนิดที่หายากมาก

กล้วยศรีน่าน

ชื่ออื่นๆ : กล้วยศรีน่าน

ต้นกำเนิด : กล้วยศรีน่านเป็นพืชชนิดแรกที่ตั้งชื่อให้จังหวัดน่าน โดยพบเป็นครั้งแรกที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และยังไม่พบในพื้นที่อื่นในประเทศไทยอีกเลย

ชื่อสามัญ : กล้วยศรีน่าน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa nanensis Swangpol & Traiperm

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยศรีน่าน

ต้น  เป็นกล้วยป่าขนาดกลาง ลำต้นเทียมสูงราว 180 ซม.

ดอก  หรือปลี สีแดงส้ม ก้านปลีขนานพื้นแล้วโค้งขึ้น แตกต่างจากกล้วยทั่วไปที่มักมีปลีห้อยลง หรือกล้วยประดับที่มีปลีตั้งขึ้น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ มีเกสรเพศผู้ 6 อัน แตกต่างจากกล้วยชนิดอื่นในโลกที่มีเกสรเพศผู้ 5 อัน 

ผล  มีเมล็ดสีดำแข็งจำนวนมาก รับประทานได้แต่เนื้อน้อย

ปลีกล้วยศรีน่าน
ปลีกล้วยศรีน่าน ปลีตั้งขึ้น มีสีส้มแดง

 

ผลกล้วยศรีน่าน
ผลกล้วยศรีน่าน ผลมีเนื้อน้อย มีเมล็ดจำนวนมาก

การขยายพันธุ์ของกล้วยศรีน่าน

การแยกหน่อ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยศรีน่านต้องการ

เนื่องจากเป็นกล้วยที่มีปลีสวยงาม สีสด และออกปลีมาก แต่ต้องการอากาศเย็น จึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นไม้ประดับหรือตัดปลีเป็นไม้ตัดดอกได้หากปลูกในบนพื้นที่สูงที่มีอากาศเย็น

ประโยชน์ของกล้วยศรีน่าน

กล้วยศรีน่านถูกพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดย ดร. ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จากนั้น 10 ปีต่อมาได้แจ้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมล โฉมเฉลา แสวงผล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าไปตรวจสอบและพบว่าเป็นกล้วยชนิดใหม่ จึงได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านสัณฐานวิทยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม ตรวจสอบด้านกายวิภาคศาสตร์ เพื่อยืนยันความแตกต่างจากกล้วยป่าชนิดอื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมล โฉมเฉลา แสวงผล และรองศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม ตีพิมพ์ชื่อกล้วยชนิดใหม่นี้ในวารสาร “ซิสเตมาติก โบตานี (Systematic Botany)” ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558

สรรพคุณทางยาของกล้วยศรีน่าน

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยศรีน่าน

การแปรรูปของกล้วยศรีน่าน

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.th.wikipedia.org

Add a Comment