กล้วยบัวสีม่วง พันธุ์กล้วย ปลูกเป็นไม้ประดับจัดสวน

กล้วยบัวสีม่วง

ชื่ออื่นๆ : กล้วยบัวสีม่วง, กล้วยบัวม่วง, กล้วยบัว

ต้นกำเนิด : ประเทศอินเดีย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa ornata Roxb. ‘Royal purple’

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยบัวสีม่วง

ต้น  ลำต้นเทียมมีความสูงประมาณ 2 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 15 เซนติเมตร การแตกหน่อถี่ ลำต้นเทียมมีสีเขียวปนเหลืองมีประดำปานกลาง  มีไขบนลำต้นเล็กน้อย บริเวณโคนต้นและกาบด้านในไม่มีสีชมพู

ใบ  ขอบก้านใบตั้งขึ้นมีสีชมพู เส้นกลางใบมีสีชมพู บริเวณโคนก้านใบมีปีก ขอบก้านใบตั้งขึ้น

ต้นกล้วยบัวสีม่วง
ต้นกล้วยบัวสีม่วง ลำต้นเทียมมีสีเขียวปนเหลืองมีประดำปานกลาง สูงประมาณ 2 เมตร

ดอก  หรือปลี ก้านช่อดอกเรียบเป็นมันไม่มีขน ช่อดอกหรือปลีชี้ตั้งขึ้น ใบประดับรูปไข่ค่อนข้างยาว มีปลายแหลม ใบประดับด้านนอกสีม่วงอ่อน มีนวลเล็กน้อย ด้านสีม่วงอ่อน ใบประดับม้วนขึ้น ดอกย่อยกลีบรวมสีส้มเข้ม ตรงกลางกลีบนูนเป็นสันสีม่วง กลีบเดียวบาง เห็นรอยหยักบริเวณปลายกลีบ

ผล  ผลขนาดเล็ก ขนาดผลกว้างประมาณ 1.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ผลมี 5 หวีต่อเครือ 3-4 ผลต่อหวี มีเมล็ด

ดอกกล้วยบัวสีม่วง
ดอกกล้วยบัวสีม่วง ดอกสีม่วงอ่อน มีนวลเล็กน้อย

การขยายพันธุ์ของกล้วยบัวสีม่วง

การแยกหน่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยบัวสีม่วงต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยบัวสีม่วง

  • ใช้จัดสวน
  • ดอกใช้ประดับ

สรรพคุณทางยาของกล้วยบัวสีม่วง

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยบัวสีม่วง

การแปรรูปของกล้วยบัวสีม่วง

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมสายพันธุ์กล้วย
ภาพประกอบ : สวนลุงทด คลอง13 ร้อยแปดพันธุ์กล้วย

Add a Comment