กล้วยบัวสีส้ม ดอกสีส้มเข้ม ปลูกเป็นไม้ประดับสวน

กล้วยบัวสีส้ม

ชื่ออื่นๆ : กล้วยบัว, กล้วยแค่, กล้วยแวก, กล้วยป่า

ต้นกำเนิด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ถึงเมียนมา

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa laterita Cheesman

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยบัวสีส้ม

ต้น  ลำต้นเทียมมีความสูงประมาณ 2 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 15 เซนติเมตร การแตกหน่อถี่ ลำต้นเทียมมีสีเขียวปนเหลืองมีประดำปานกลาง  มีไขบนลำต้นเล็กน้อย บริเวณโคนต้นและกาบด้านในไม่มีสีชมพู 

ใบ  ขอบก้านใบตั้งขึ้นมีสีชมพู เส้นกลางใบมีสีชมพู บริเวณโคนก้านใบมีปีก ขอบก้านใบตั้งขึ้น ก้านช่อดอกเรียบเป็นมันไม่มีขน 

ต้นกล้วยบัวสีส้ม
ต้นกล้วยบัวสีส้ม ลำต้นสูงประมาณ 2 เมตร แตกหน่อถี่

ดอก  หรือปลี ช่อดอกหรือปลีชี้ตั้งขึ้น ใบประดับรูปไข่ค่อนข้างยาว มีปลายแหลม ใบประดับด้านนอกสีม่วงอ่อน มีนวลเล็กน้อย ด้านในสีม่วงอ่อน ใบประดับม้วนขึ้น ดอกย่อยกลีบรวมสีส้มเข้ม ตรงกลางกลีบนูนเป็นสันสีม่วง กลีบเดียวบาง เห็นรอยหยักบริเวณปลายกลีบ 

ดอกกล้วยบัวสีส้ม
ดอกหรือปลีกล้วยบัวสีส้ม ดอกสีส้มเข้ม ใบประดับม้วนขึ้น

ผล ผลขนาดเล็ก ขนาดผลกว้างประมาณ 1.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ผลมี 5 หวีต่อเครือ 3-4 ผลต่อหวี มีเมล็ด

ผลกล้วยบัวสีส้ม
ผลกล้วยบัวสีส้ม ผลมีขนาเล็ก สีเขียว

การขยายพันธุ์ของกล้วยบัวสีส้ม

การแยกหน่อ

พบมากที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยบัวสีส้มต้องการ

ขึ้นได้ดีทั่วไป ต้องการแสงแดดจัดและต้องการน้ำมาก หากขาดน้ำจะทำให้ใบไหม้

ประโยชน์ของกล้วยบัวสีส้ม

  • ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป
  • จัดสวน
  • ดอกใช้ประดับ

สรรพคุณทางยาของกล้วยบัวสีส้ม

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยบัวสีส้ม

การแปรรูปของกล้วยบัวสีส้ม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมพันธุ์กล้วย
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment