กล้วยบัวแดง พันธุ์กล้วย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

กล้วยบัวแดง

ชื่ออื่นๆ : กล้วยบัว, กล้วยดอกบัว, กล้วยแวก, กล้วยแค่, กล้วยบัวแดงกำมะหยี่

ต้นกำเนิด : พบบริเวณพื้นที่ไหล่เขาที่มีดินชุ่มชื้น  จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อสามัญ : Kluai Bua Daeng

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa rubra Wall

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE    สกุล  Musa (section: Rhodochlamys)

ลักษณะของกล้วยบัวแดง

ต้น  ลำต้นเทียมมีความสูงประมาณ 2 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 15 เซนติเมตร การแตกหน่อถี่ สีของกาบลำต้นเทียมสีเขียว มีประดำปานกลาง มีไขบนลำต้นเล็กน้อย บริเวณโคนต้นและกาบด้านในไม่มีสีชมพู

ใบ  ขอบก้านใบตั้งขึ้นมีสีชมพูเส้นกลางใบมีสีชมพู บริเวณโคนก้านใบมีปีก ขอบก้านใบตั้งขึ้น

ต้นกล้วยบัวแดง
ต้นกล้วยบัวแดง ลำต้นความสูงประมาณ 2 เมตร กาบลำต้นเทียมสีเขียว

ดอก  หรือปลี ก้านช่อดอกเรียบเป็นมันไม่มีขน ช่อดอกหรือปลีชี้ตั้งขึ้น ใบประดับรูปไข่ค่อนข้างยาว มีปลายแหลม ใบประดับด้านนอกสีแดงม้วนเล็กน้อย ด้านในสีแดง ดอกย่อยกลีบรวมสีส้มเข้ม ตรงกลางกลีบนูนเป็นสันสีม่วง กลีบรวมเดี่ยวบาง มีรอยหยักบริเวณปลายกลีบชัดเจน

ผล ผลขนาดเล็ก สีเขียวอมแดง ก้านช่อดอกสีแดง ผลขนาดเฉลี่ยกว้างประมาณ 1.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร จำนวนผล 3-4 ผลต่อหวี และผลมี 5 หวีต่อเครือ

ดอกและผลกล้วยบัวแดง
ดอกสีแดง ปลายแหลมผลขนาดเล็ก สีเขียวอมแดง

การขยายพันธุ์ของกล้วยบัวแดง

การแยกหน่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยบัวแดงต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยบัวแดง

  • ใช้จัดสวน
  • ดอกใช้ประดับ
  • ปลูกเป็นไม้ประดับ

สรรพคุณทางยาของกล้วยบัวแดง

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยบัวแดง

การแปรรูปของกล้วยบัวแดง

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมสายพันธุ์กล้วย
ภาพประกอบ : www.flickr.com

Add a Comment