กล้วยปาเปน พันธุ์กล้วย ผลเล็กสั้นกลมป้อม ชี้ออกข้างกางเป็นระเบียบ

กล้วยปาเปน

ชื่ออื่นๆ : กล้วยปาเปน, กล้วยปิซังปาเปน

ต้นกำเนิด : ประเทศอินโดนีเซีย 

ชื่อสามัญ : กล้วยปิซังปาเปน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa acuminata “Pisang Papan”

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยปาเปน

ต้น  ลำต้นเทียมสูงประมาณ 3.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกมีสีเขียวอมเหลือง มีปื้นดำที่ลำต้นและคอใบ มีนวลเล็กน้อย กาบด้านในสีเขียวอ่อนอมเหลือง ลักษณะต้นอ่อน ลำต้นสีเขียวประดำ คอใบสีชมพู

ใบ  ก้านใบเปิด สีเขียวอมเหลือง ใบอ่อนใต้ใบสีชมพู มีครีบก้านใบสีชมพู ลักษณะใบกว้างโค้งลง โคนใบมน ตำแหน่งโคนใบทั้งสองข้างเท่ากัน

ดอก  หรือปลี ก้านช่อดอกมีขน ลักษณะขอบใบประดับยาว ปลายใบประดับแหลม ม้วนงอขึ้น การเรียงของใบประดับไม่เหลื่อมซ้อนหุ้มถึงปลาย ใบประดับด้านนอกสีม่วงแดง

ผล  ลักษณะทรงเครือและปลายก้านช่อดอกโค้งลง ดอกมีก้านดอกสั้น ขนาดผลเล็กสั้นกลมป้อม ผลชี้ออกข้างกางเป็นระเบียบ ปลายผลมีจุกเล็กน้อย จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 28-30 ผล ผลดิบมีสีเขียว ผลสุกสีเหลือง เนื้อผลสีเหลือง รสชาติหวาน ไม่มีเมล็ด

ต้นกล้วยปาเปน
ต้นกล้วยปาเปน สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกมีสีเขียวอมเหลือง มีปื้นดำที่ลำต้นและคอใบ

 

ปลีกล้วยปาเปน
ปลีกล้วยปาเปน ใบประดับยาว ปลายใบประดับแหลม ม้วนงอขึ้น

 

ผลกล้วยปาเปน
ผลกล้วยปาเปน ผลเล็กสั้นกลมป้อม ชี้ออกข้างกางเป็นระเบียบ

การขยายพันธุ์ของกล้วยปาเปน

การแยกหน่อ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

ประเทศไทยพบมากในจังหวัดปทุมธานี

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยปาเปนต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยปาเปน

  • ผลรับประทานผลสุก

สรรพคุณทางยาของกล้วยปาเปน

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยปาเปน

การแปรรูปของกล้วยปาเปน

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมสายพันธุ์กล้วย

Add a Comment