กล้วยปิซังอัมบน

กล้วยปิซังอัมบน

ผลสุกรสหวานและมีกลิ่นหอม ไม่มีเมล็ด

Add a Comment