กล้วยปิซังแอมเปียง พันธุ์กล้วย ผลรสชาติคล้ายกล้วยไข่แต่เนื้อแน่นกว่า 

กล้วยปิซังแอมเปียง

ชื่ออื่นๆ : กล้วยอัมเพียง, กล้วยปิซังแอมเปียง, หอมชวา

ต้นกำเนิด : ประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa (AA Group) ‘Pisang Ampiang’

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยปิซังแอมเปียง

ต้น  มีความสูงปานกลางประมาณ 2.10 – 2.30 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ประมาณ 18 – 20 เซนติเมตร กาบลำต้นด้านนอกสีเขียวเจือน้ำตาลมีประสีน้ำตาลอ่อน กาบด้านในสีชมพูเจือเขียว หน่อเกิดชิดลำต้นแม่จำนวน 6-10 หน่อ

ใบ  ยาวปานกลาง แผ่นใบกว้างสีเขียวสด ก้านใบสีเขียวอ่อน ร่องใบกว้างมีปีกสีแดง โคนก้านใบสีชมพู การเรียงตัวของก้านใบเกือบจะออกในแนวซ้าย-ขวา เหมือนรูปพัดกลายๆ (ใบช่วงบนและล่างเกือบจะอยู่ทับซ้อนกันมีเวียนเพียงเล็กน้อย)

ดอก  หรือปลี รูปทรงกระบอกปลายแหลม กาบด้านนอกสีแดง กาบด้านในสีซีด เมื่อบานเปิดม้วนขึ้นเห็นผลกล้วยสีเขียวอ่อนลักษณะของเครือจะชี้ห่างจากลำต้นเกือบขนานกับพื้นดิน คล้ายกล้วยน้ำไท หลังติดหวีสุดท้ายแล้วจึงจะค่อยโน้มลงดินและปลีจะมีรูปร่างป้อมขึ้น

ผล  ใน 1 เครือจะมี 4 – 7 หวี หวีละ 11 – 13 ผล ขนาดผลกว้าง 2.8-3.0 เซนติเมตร ยาว 15 – 16 เซนติเมตร มีเหลี่ยมเล็กน้อยผลค่อนข้างตรงปลายผลมีจุกไม่ชัดเจน ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีเขียวสด ผลสุกสีเหลืองจำปา เนื้อในสีส้มค่อนข้างกรอบ รสหวาน จัดกลิ่นหอม ไม่มีเมล็ด

ใบกล้วยปิซังแอมเปียง
ใบกล้วยปิซังแอมเปียงใบยาวปานกลาง แผ่นใบกว้างสีเขียวสด

 

กล้วยปิซังแอมเปียง
กล้วยปิซังแอมเปียงผลค่อนข้างตรงปลายผลมีจุกไม่ชัดเจน

การขยายพันธุ์ของกล้วยปิซังแอมเปียง

การแยกหน่อ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

ตั้งแต่ปลูกด้วยหน่อถึงออกปลีประมาณ 10 เดือน และอายุตั้งแต่ออกปลีถึงผลสุกประมาณ 98 วัน

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยปิซังแอมเปียงต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยปิซังแอมเปียง

  • ผลรับประทานผลสุก รสชาติคล้ายกล้วยไข่แต่เนื้อแน่นกว่า 

สรรพคุณทางยาของกล้วยปิซังแอมเปียง

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยปิซังแอมเปียง

การแปรรูปของกล้วยปิซังแอมเปียง

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.acc.kpru.ac.th
ภาพประกอบ : www.qsbg.org, www.kaidee.com

One Comment

Add a Comment